اهداف وخط مشی
هدف از تشکیل شرکت , "توزیع برق بصورت مطمئن و پایدار"و" تامین و عرضه برق" با رویکرد اقتصادی در چارچوب قوانین، ضوابط و مقررات مربوطه می باشد.
در راستای دستیابی به هدف شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه ، سیاست ها ، برنامه ها و استانداردهای وزارت نیرو ( از جمله استانداردهای ناظر به کیفیت برق ، قابلیت اطمینان و تلفات شبکه های توزیع برق و مقررات ناظر به اطمینان از پرداخت بهای برق) وبا رعایت اصول بازرگانی و اقتصادی ، شرکت مجاز به انجام عملیات و معاملاتی که برای مقاصد شرکت ضروری ویا مرتبط بوده به صرفه و صلاح آن باشد ، از جمله اقدامات زیرمیباشد
1- ایجاد، توسعه ، بهینه سازی و خرید شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق درحوزه فعالیت شرکت و درصورت نیازبه اخذ مجوزهای لازم درسایر مناطق .
2- اجرای طرح های غیرانتفاعی از محل منابع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به این گونه طرحها .
3- بهره برداری ، تعمیر و نگهداری شبکه ها و تاسیسات توزیع نیروی برق متعلق به شرکت .
4- همکاری با شرکت های برق منطقه ای درجانمایی بهینه پست های فوق توزیع.
5- راهبری و پایش شبکه توزیع برق.
6- ارائه خدمات مورد نیاز برای دسترسی سایر عرضه کنندگان به شبکه های توزیع به منظور خرید ، فروش و جابجایی (ترانزیت) برق، با دریافت حق جابجایی (حق ترانزیت)
7- خرید، فروش (از جمله شامل روشهای مختلف پیش خرید و پیش فروش) و جابجایی برق.
8- انجام اقدامات لازم برای اطمینان از تامین مستمر برق، از جمله عقد قراردادهای خرید ویا پیش خرید از عرضه کنندگان ، با رعایت مقررات بازار برق و تحویل آن به مشترکین .
تبصره 1: شرکت می تواند نسبت به احداث و بهره برداری از مولدهای برق متصل به شبکه های فشار متوسط و فشار ضعیف مبادرت نماید.
9- ارائه خدمات به مشترکین و فراهم نمودن امکانات لازم برای قبول تقاضای جدید و واگذاری اشتراک ویا تغییر ظرفیت اشتراک های موجود در حوزه فعالیت شرکت .
10- مدیریت بار، مصرف و تقاضای انرژی برق (مدیریت سمت تقاضا) درجهت مصرف بهینه برق .
11- بهره برداری، تعمیر و نگهداری تاسیسات و تجهیزات برق متعلق به سایرین ، در صورت اخذ مجوزهای لازم.
12- حمایت از پژوهش های کاربردی و انجام فعالیتهای تحقیقاتی مرتبط با بخش توزیع از طریق مراجع تخصصی و ذیصلاح.
13- حمایت از توسعه ظرفیت های مشاوره ای و پیمانکاری و فن آوری جدید به منظور کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری و ارتقاء سطح خدمات به مشتریان .
14- فروش برق بصورت عمده به موسسات برق به منظور تحویل به مصرف کنندگان .
15- برون سپاری امور مطالعاتی و عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری ، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه سازی شبکه و تاسیسات و ارائه خدمات مشترکین).
تبصره 2: شرکت با حفظ مسئولیتهای خود واعمال نظارت کافی مجاز به واگذاری فعالیت های توسعه ، بهینه سازی و بهره برداری شبکه و تاسیسات توزیع و ارئه خدمات مشترکین بصورت یکپارچه درحوزه مشخص جغرافیایی ، برای مدت زمان معین به شرکت های واجد صلاحیت می باشد.
16- ارئه خدمات به وزارت نیرو در اجرای ماده 4 قانون سازمان برق ایرن ویاسایر قوانین و مقررات .
17- انجام سایر فعالیتهایی که شرکت توانیر برای تحقق اهداف خود دربخش توزیع به شرکت محول می نماید .
18- فراهم نمودن امکان استفاده از داریایی های شرکت جهت ارائه خدمات زیربنایی توسط سایر اشخاص در ازاء دریافت مابه ازاء آن درچارچوب دستورالعمل مصوب مجمع عمومی وبگونه ای که خدمات اصلی شرکت را دچار مخاطره ننماید.

تاریخ به روز رسانی:
1394/12/12
تعداد بازدید:
6875
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان است.
Powered by DorsaPortal